Välj en sida

En traditionell svensk "landskapskupa"!

Smålandskupan

Smålandskupan är en “bredsmal” trågkupa, som har sitt huvudfluster mitt på framsidan, och man arbetar från den andra långsidan/baksidan. Tråget brukar rymma ca 25-28 ramar, och kupan förekommer med både SVEA och Lågnormalramar, även om SVEA nog är det mest “traditionella”. Ovanpå tråget lägger man brädor allteftersom man fyller på med ramar, eller spärrgaller bredvid varandra och skattlådor ovanpå. Vanligtvis så har man upp till två lådor (med kanske 10 ramar i vardera låda). Kupan rymmer då m.a.o. nästan 50 ramar totalt… 

 

HistorielektionAnvändning
LITE Historia

OLIKA KUPOR

Den moderna bikupan (text från Wikipedia)

Engelsmannen John Gedde publicerade sina rön, angående ett system av träaskar att hålla bin i, det var 53 år före svensken Mårten Triewald, och skriften Nödig traktat om Bin som publicerades 1728, och de åttakantiga stapelbara askar, som rymdes i ett ytterhus.

Moderna bikupor har utvecklats sedan första halvan av 1800-talet. De typer av bikupor man använder idag har lösa ramar av trä eller plast placerade i en eller flera löstagbara lådor, som staplas över varandra. Under 1800-talet togs följande fyra avgörande utvecklingssteg mot dagens biodling:

  • lösa, fyrkantiga ramar, ihopsatta av trälister, genom ukrainaren Petro Prokopovitj,
  • separation av drottningen från honungskammare (skattlåda), genom Petro Prokopovitj
  • bärlister för fyrkantsramarna, med bygganvisningar, genom preussaren Johann Dzierzon,
  • löstagbara lådor och lock samt funktionen hos bigången, genom amerikanen Lorenzo Langstroth.

 

 

 

Dessa utvecklingsstegsteg, framför allt Langstroths bikupa från 1851, är grunden för de olika normer som skapats gällande ramars ramformat. Dagens ramkupa är skapad utifrån dessa innovationer. Ramkupan har sedan utformas i två riktningar, trågkupan och uppstaplingskupan. Trågkupans idé är huvudsakligen en låda med flyttbar vägg längst bak, eller i sidled, för att kunna ändra på utrymmet för bina. Den så kallade Smålandskupan är en utvecklad trågkupa. Uppstaplingskupans idé är att förändra antalet hela lådor som bina ryms i. Den utgör idag huvudspåret i rationella bigårdar i modern tid. Langstroths kupa står sig än idag gott som en rationell uppstaplingskupa.

Moderna bikupor är tillverkade av trä, som aborberar fukt och ger ett bra klimat i kupan, men är tungt, eller frigolit, som inte absorberar vatten, samt har låg vikt. Vinsten med ett mindre ramformat i skattlådorna är skonsammare lyft för biodlaren.

Användning

Smålandskupans funktion

Sidofluster

De flesta Smålandskupor har extra “sidfluster” på kortsidorna. Det innebär att man kan dela upp tråget innuti och tex invintra ett större samhälle tillsammans med tex en avläggare. Fördelen är då att de tillsammans värmer kupan ngt bättre med större chans att avläggaren överlever vintern. Dessutom så kan sidflustrena användas som extra in- utgångar vid mycket starkt drag under sommaren. 

Huvudfluster mitt på

Huvudflustret sitter mitt på framsidan/långsidan, och kan med fördel justeras med klossar eller minskats hål, vid mindre drag, tidigit på våren / under vintern, eller t.ex. vid misstanke om röveri så att man lättare kan försvara sig. Om man dessutom som på bilden ovan har ett flusterskydd/extra stor “landningsbräda”, som kan fällas upp under vintertid, så får man även ett effektivt skydd mot småfåglar som försöker ta bin. 

baksidan nedfäld

Genom att man kan fälla ned halva baklsidan, i samma höjd som tråget så får man en bekväm arbetställning och kan lättare lyfta upp ramarna från tråget, samt enklare lyfta upp skattlådor ovan på spärrgaller/tråget. I bilden ovan kan man se hur ett täcke kan läggas över tråget under vintern. Och om inte hela tråget används, så kan man förvara brädor eller annan utrustning i tråget.  

Locket fälls upp/framåt

Locket på Smålandskupan har gångjärn på framsidan och fälls alltså upp / framåt. Man får således tillgång till hela tråget, eller skattlådorna, när man står på baksidan och arbetar. En del kupor har en hasp för att hålla locket uppe och som man måste sätta fast. Kupan ovan har dock ett delat “metall-bleck” som automatiskt håller locket uppe men som viker sig när det fälls ner. 

två skattlådor med spärrgaller

Ovanpå tråget lägger man sina spärrgaller, istället för brädorna, och ovanpå dessa ställs skattlådorna. Lite beroende på bredden av kupan så kan man ofta ställa två 10-lådors skattlådor, men ibland endast en 10 och en 8-ramars låda. Bilden ovan visar en 10 och en 8-ramars skattalåda. När man vill ner i tråget så få man lyfta av skattlådorna, men kan ta bort en låda i taget om man vill. Med ca. 25-30 ramar och 2 skattlådor (8-10 ramars) så når man upp till 40-50 ramar i kupan. Betänk då att det också kanske är SVEA-ramar och att man då får en MKT stor kapacitet i Smålandskupan! 

tråget helt täckt

Tråget kan ofta ha ca. 25 ramar, men ibland t.o.m nästa 30 ramar. Eftersom man själv bestämmer var ramarna ska sitta i tråget, så flyttar man runt i tråget efter behag. På vintern invintrar man ofta på endast 8-10 ramar mitt i tråget, och på vårkanten (när det är viktigt att ha bra temperatur för yngel) så lägger man för det mesta ett täcke ovan dessa ramar. Annars så invintrar kupan mkt bra eftersom det finns isolering i botten och fram och baksidorna. Man kan “bygga ut” tråget åt sidorna, tex bara använda halva tråget med en skattlåda ovan, helt hur man själv vill! 

jämförelse

Fördelar (och nackdelar) med Smålandskupan

Övervintring

Smålandskupan är helt i trä (förutom isoleringen och ett för det mest plåttak) och kupan övervintrar samhällen extremt bra. Den är erkänd för att man har väldigt lite vinterförluster. 

Bygga UT

Kupan rymmer ett begränsat antal ramar, men yngelrumet är flexibelt och mycket brett. Så det kan således vara mycket stort (vanligtvis ca. 25 ramar). Drottning får med andra ord mycket utrymme att röra sig på.

LÄTTARBETAT

Eftersom skattlådorna står bredvid, varandra ovan tråget, så lyfter man enkelt bort en låda i taget (och slungar ur) och sedan så sätter man enkelt tillbaka den utslungade lådan igen, utan att ha stört yngelrummet/tråget där drottningen har sitt rike. 

STORT TRÅG

 En stor fördel med Smålandskupan är att “yngelrummet” i tråget enkelt kan vara olika stort (dvs på enstaka ramnivå), beroende på hur starkt samhälet är och vilket utrymme man vill ge det.  

Fördelar

Som ni sett ovan så finns det massor med fördelar med Smålandskupan tex:
* Kan ha flera samhälle i samma kupa
* Övervintring
* Stort yngelrum
* Inga jättehöga lyft
* Lättarbetad, på baksidan av kupan
* Stör inte yngelrummet i onödan
Osv….
Men framförallt så är den riktigt snygg och pryder en trädgård mycket fint, som det “lilla hus” den är. Man målar den i sina favoritfärger och kommer att få stor uppskattning av grannar och vänner!

 

Nackdelar

En nackdel med trågkupor rent generellt är att det kan vara lite svårt att rengöra i själva tråget, men eftersom tråget är så brett i Smålandskupan, och att man då kan flytta runt ramarna, så brukar det gå relativt smidigt att rengöra/skrapa rent i alla fall. Det finns ingen smidig möjlighet att ha lösa skivor i tråget som man kan ta bort för att rengöra eller inspektera, för tex Varoa-kvalster.

OM ni är intresserade av Smålandskupan så får ni gärna

kontakta oss via formuläret nedan, för mer info eller tex hur man kan köpa den!

Och finns det andra här i landet som gillar Smålandskupan lika mycket

som vi gör, så hör gärna av er ni också! Så kan vi tillsammans försöka “slå ett slag” för denna mycket fina och funktionella, men kanske lite underskattade kupa…

Kontaktinfo:

2 + 5 =